Úvod

Vitajte na našej internetovej stránke, ktorá slúži na zlepšenie komunikácie medzi našou ambulanciou a Vami –našimi pacientmi a zároveň poskytne aktuálne informácie o chode ambulancie.